Manwal ng Mga Karapatan at Pananagutan sa Espesyal na Edukasyon (SERR)

Paglalarawan
Ang mga programa sa espesyal na edukasyon sa California ay pinamamahalaan ng isang kumbinasyon ng mga batas ng estado at pederal. Sa ilalim ng mga batas na ito, dapat bigyan ng mga distrito ng paaralan ang bawat estudyante ng kapansanan na may isang libre, angkop na pampublikong edukasyon (FAPE)
May-akda ni
Mga Karapatan sa Kapansanan California - Sacramento
Energy Level
105
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin