CalWORKs Child Care

Paglalarawan
Ang layunin ng programa ay upang suportahan ang mga magulang habang lumilipat sila sa matatag, pangmatagalang pangangalaga sa bata na kinakailangan para sa pamilya na umalis at manatiling off aid.
May-akda ni
Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan ng CA
Energy Level
561
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin