Katotohanan Tungkol sa Diskriminasyon ng Lahi / Kulay

Paglalarawan
Ang lahi / kulay ay hindi maaaring maging bahagi ng isang desisyon ng iyong tagapag-empleyo.
May-akda ni
Equal Employment Opportunity Commission
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin