California Ombudsman for Foster Care

Paglalarawan
Ang Opisina ng Foster Care Ombudsman ay ipinag-utos na gawin ang mga sumusunod: Tiyaking naririnig ang tinig ng kinakapatid na mga bata at kabataan, at kumilos para sa kanila; Lumikha ng isang avenue para sa mga bata at kabataan na mag-file ng mga reklamo tungkol sa kanilang pagkakalagay, pangangalaga at serbisyo nang walang takot sa retribution mula sa mga nagbibigay ng kanilang pangangalaga at serbisyo; Kumilos bilang isang independiyenteng forum para sa pagsisiyasat at paglutas ng mga reklamo na ginawa o sa ngalan ng mga bata na inilagay sa kinakapatid na pangangalaga at gumawa ng angkop na mga referral; Magbigay ng mga bata at kabataan na may impormasyon tungkol sa kanilang mga karapatan kapag inilagay sa kinakapatid na pangangalaga; Panatilihin ang isang walang bayad na numero ng telepono na nagpapaunlad ng mga bata at kabataan na maaaring tumawag mula saanman sa California upang ipahayag ang kanilang mga alalahanin at reklamo.
May-akda ni
Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan ng CA
Energy Level
123
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin