Humingi ng Pagbabayad

Paglalarawan
Hinihiling ng mga kaso ng maliit na pag-aatas na hilingin mo ang kabilang panig para sa pagbabayad bago ka pumunta sa korte (maliban kung may magandang dahilan kung bakit hindi mo pwedeng). Maaari kang magtanong sa tao, sa telepono, o sa sulat. Kailangan mong sabihin sa korte na ginawa mo ito at kung paano sa iyong form ng hukuman.
May-akda ni
Mga Korte sa California
Energy Level
263
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin