Mga Serbisyo sa Proteksiyon ng Bata (CPS)

Paglalarawan
Ang Mga Serbisyo sa Proteksiyon ng Bata (CPS) ay nagsisilbi sa mga inabuso at napapabayaan ng mga bata at ng kanilang mga pamilya. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa CPS, ang kanilang proseso ng pagsangguni, at mga mapagkukunan, mangyaring bisitahin ang site na ito.
May-akda ni
Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan ng CA
Energy Level
542
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin