Paano ako makakakuha ng katunayan ng aking US Citizenship?

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin