Mga Karapatan at Pananagutan sa panahon ng isang Organisasyon na Kampanya

Paglalarawan
Ang mga manggagawa ay may karapatan na maging malaya mula sa mga katanungan mula sa isang tagapag-empleyo o sa kanyang mga kinatawan tungkol sa kung sinusuportahan o hindi nila ang isang unyon o kung paano nila gustong bumoto sa halalan.
May-akda ni
CA Agricultural Labor Relations Board
Energy Level
313
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin