COBRA & CalcoBRA Insurance

Paglalarawan
Ang Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act "mas kilala bilang COBRA" ay nagbibigay sa iyo ng legal na karapatang magpatuloy sa mga benepisyo sa kalusugan ng grupo kung maaari nilang matapos dahil sa kawalan ng trabaho, diborsiyo o kamatayan.
May-akda ni
Mga Tagapagtaguyod ng Kalusugan ng California
Energy Level
457
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin