Utang Collection: Isang Gabay para sa mga mamimili

Paglalarawan
Ipinagbabawal ng Batas sa Mga Kasanayan sa Pagkilala sa Pagkilala sa Utang (FDCPA) ang mga tagapangutang ng utang mula sa paggamit ng mga abusado, hindi patas, o mapanlinlang na mga kasanayan upang mangolekta mula sa iyo.
May-akda ni
Federal Trade Commission
Energy Level
311
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin