Patnubay sa Bangko para sa Bangko

Paglalarawan
Ang publication na ito ay hindi inilaan upang masakop ang batas ng pagkabangkarota sa pangkalahatan, o upang magbigay ng detalyadong mga talakayan ng mga patakaran sa buwis para sa mas kumplikadong mga muling pagkabagsak ng korporasyon ng bangkarota o ibang mga teknikal na transaksyon.
May-akda ni
Internal Revenue Service
Energy Level
8,014
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin