Ano ang Affidavit ng Awtorisasyon ng Caregiver ng California?

Paglalarawan
Ang gabay na ito ay maaaring makatulong sa iyo kung nakatira ka sa isang bata, ngunit hindi ang magulang o walang legal na pag-iingat. Ipinaliliwanag nito kung paanong punan ang Form Affidavit Authorization Caregiver at gamitin ito upang ipatala ang bata sa paaralan at tulungan ang bata na makakuha ng pangangalagang medikal.
May-akda ni
California Legal Services - Escondido
Energy Level
338
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin