Ano ang Batas Reporma sa American Indian Probate?

Paglalarawan
Ang gabay na ito ay nagbibigay ng impormasyon sa AIPRA at kung paano nakakaapekto ang batas na iyon sa mga lupang pinagkakatiwalaan ng India (allotment). Habang ang patnubay na ito ay hindi partikular na nakatuon sa Estate Planning o Wills, nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon para sa mga taong nagmamay-ari ng mga pinagkakatiwalaan tungkol sa Estate Planning para sa kanilang ari-arian.
May-akda ni
California Legal Services - Escondido
Energy Level
170
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin