Pagkaya sa Utang

Paglalarawan
Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nasa mainit na pampinansyal na tubig, isaalang-alang ang mga pagpipiliang ito: tulong sa sarili gamit ang makatotohanang pagbabadyet at iba pang mga pamamaraan; mga serbisyo ng tulong sa utang, tulad ng pagpapayo sa kredito o pag-aayos ng utang mula sa isang kagalang-galang na samahan; utang; o bangkarota.
May-akda ni
Federal Trade Commission
Energy Level
7,610
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin