Mga Serbisyong Militar at Mga Benepisyo sa Social Security

Paglalarawan
Sa pangkalahatan, walang pagbawas ng mga benepisyo sa Social Security dahil sa iyong mga benepisyo sa pagreretiro sa militar. Makukuha mo ang iyong buong benepisyo ng Social Security batay sa iyong mga kita.
May-akda ni
Social Security Administration
Energy Level
77
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin