Family Servicemembers Group Life Insurance (Family SGLI or FSGLI)

Paglalarawan
Ang FSGLI ay isang programa na nagbibigay ng term coverage ng seguro sa buhay sa mga asawa at umaasang mga anak ng mga nakaseguro ng Seguro sa ilalim ng SGLI. Binabayaran ng Servicemember ang premium para sa saklaw ng asawa.
May-akda ni
Department of Veterans Affairs
Energy Level
127
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin