Batas sa Sibil na Tulong sa Paglilingkod

Paglalarawan
Ang SCRA ay isang programa na nagbibigay ng ilang mga proteksyon mula sa mga aksyong sibil laban sa mga servicemember na tinatawag na Aktibong Tungkulin. Pinaghihigpitan o nililimitahan ang mga pagkilos laban sa mga tauhan na ito sa mga lugar ng pamamahala ng pananalapi, tulad ng mga kasunduan sa pag-upa, mga deposito sa seguridad, mga pag-iwas, kontrata sa pag-install, mga rate ng interes ng credit card, mga mortgage, mga paglilitis sa sibil na paghuhusga, pagbabayad ng kita sa buwis, at iba pa.
May-akda ni
Kagawaran ng Tanggulan ng US
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin