Programa sa Pagbawi ng Trauma ng Babae (WTRP)

Paglalarawan
Ang WTRP, na idinisenyo upang tratuhin ang mga kababaihang Veterans, mga aktibong miyembro ng serbisyo ng tungkulin, Pambansang Tagatanggol, at mga Tagapag-imbak na may post-traumatic stress disorder (PTSD), ang unang uri ng programa ng tirahan at bukas sa mga kababaihan sa buong bansa. Marami sa mga kababaihan na
May-akda ni
US Veterans Affairs
Energy Level
227
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin