Pagkakasunduan at Pagkakasundo sa Kompensasyon

Paglalarawan
Ang Dependency and Indemnity Compensation (DIC) ay isang libreng benepisyo sa pagbabayad ng buwis na ibinayad sa mga karapat-dapat na nakaligtas sa mga militar na Servicemembers na namatay sa linya ng tungkulin o karapat-dapat na mga nakaligtas ng mga Beterano na ang kamatayan ay nagresulta mula sa isang pinsala o sakit na may kaugnayan sa serbisyo.
May-akda ni
US Veterans Affairs
Energy Level
206
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin