Programa sa Tulong sa Edukasyon para sa Reserve (REAP)

Paglalarawan
Ang REAP ay nagbibigay ng tulong pang-edukasyon sa mga miyembro ng mga bahagi ng Reserve na tinatawag o iniutos sa aktibong tungkulin bilang tugon sa isang digmaan o pambansang emergency na ipinahayag ng pangulo o Kongreso.
May-akda ni
US Veterans Affairs
Energy Level
165
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin