Mga Beterano at mga Amerikanong may Kapansanan Act (ADA)

Paglalarawan
Mayroong ilang mga pederal na batas na nagbibigay ng mahahalagang proteksyon para sa mga beterano na may mga kapansanan na naghahanap ng trabaho o nasa lugar ng trabaho.
May-akda ni
Equal Employment Opportunity Commission
Energy Level
30
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin