Ano ang Credit Income ng Kita sa California?

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin