Privacy ng Impormasyon

Paglalarawan
Ang pagiging kompidensiyal ng pasyente para sa mga kabataan, pangangalagang medikal na sekswal na kalusugan, pag-access sa pagpapalaglag, edukasyon sa kasarian, at pagsasaalang-alang sa seguro.
May-akda ni
Palo Alto Medical Foundation
Energy Level
652
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin