Mga Madalas Itanong

Paglalarawan
Ano ang mga babala sa pag-abuso sa nakatatanda? Ano angmagagawa ko?
May-akda ni
National Center on Elder Abuse
Energy Level
96
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin