Ang pag-unawa sa "hindi matinding pangangailangan" ng IHSS

Paglalarawan
Ang "hindi kailangan na pangangailangan" ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan ang mamimili ay nakakakuha ng pinakamataas na oras na pinapayagan ng IHSS ngunit nangangailangan ng karagdagang pag-aalaga na hindi ibinibigay ng IHSS o iba pang programa tulad ng Regional Centers.
May-akda ni
United Domestic Workers of America
Energy Level
457
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin