Alamin ang Iyong Karapatan

Paglalarawan
Kung naniniwala kang nabigo ang iyong paaralan na mag-imbestiga sa mga reklamo o maprotektahan ang mga mag-aaral nito, maaari ka ring magsampa ng reklamo sa Kagawaran ng Edukasyon para sa mga Karapatang Sibil ng Estados Unidos (OCR), ang ahensiyang pederal na gobyerno na sisingilin sa pagpapatupad ng Pamagat IX.
May-akda ni
American Association of University Women
Energy Level
5,806
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin