Tulong sa Karahasan sa Pamilya Malapit sa Iyo

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin