Pinagbabawal ang Mga Patakaran at Kasanayan sa Trabaho

Paglalarawan
Ang artikulo ay tumutukoy sa mga patakaran sa pagtatrabaho tungkol sa diskriminasyon, harassment, pagtatanong, code ng damit at sapilitang pagbibitiw.
May-akda ni
Equal Employment Opportunity Commission
Energy Level
10
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin