Rent Control sa Santa Monica

Paglalarawan
Nililimitahan ng batas ang labis na upa, mga dahilan para sa mga pagpapalayas, at pagtaas ng pagrenta.
May-akda ni
Lungsod ng Santa Monica Rent Control Board
Energy Level
1,105
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin