Ano ang dapat malaman ng bawat babae

Paglalarawan
Ano ang kahulugan ng Social Security sa iyo? Ang iyong Social Security record at numero. Kung binago mo ang iyong pangalan. Ang iyong ibinabayad sa mga buwis sa Social Security. Bago ka magretiro. Kapag nagretiro ka. Kung ikaw ay may kapansanan. Kapag handa ka nang mag-aplay. Mga benepisyo para sa iyong pamilya. Mga numero ng Social Security para sa mga bata. Kapag namatay ka. Kung ikaw ay may kita mula sa pensiyon ng gobyerno. Kung hindi ka nagtrabaho o kung wala kang sapat na mga kredito sa Social Security. Kung naging biyuda ka. Kung ikaw ay diborsiyado. Kung mayroon kang limitadong kita. Kung ikaw ay isang tagapag-alaga. Kung ikaw ay isang victum ng karahasan sa pamilya. Ang ilang mga espesyal na sitwasyon sa trabaho. Karagdagang informasiyon. Pakikipag-ugnay sa Social Security.
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin