Foster Care Services

Paglalarawan
Ano ang Dependency? Paano makakatulong sa iyo ang LSC? Maaari bang mag-file ng petisyon ng dependency ang sinuman maliban sa Mga Serbisyo sa Pagprotekta sa Bata? Ano ang mangyayari pagkatapos ng mga file ng Child Protective Services ng petisyon ng dependency? Paano kung nasa pangangalaga ako at may mga tanong? Paano kung ako ay nasa foster care at Non-Minor Dependent (sa edad na 18)? Paano kung mayroon akong mga tanong tungkol sa AB12 o Mas Mataas na Edukasyon? Paano kung lumabas ako ng foster care pagkatapos ng edad na 18 ngunit gusto kong bumalik sa?
May-akda ni
Legal na Serbisyo para sa mga Bata
Energy Level
2,386
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin