Proseso ng Bagong Pinapayak na Adoption ng California: Kung Ano ang Kailangan Ninyong Malaman

Paglalarawan
Ang lahat ng di-biolohikong mga magulang ay nangangailangan pa rin ng isang pag-aampon (o paghatol ng mga magulang mula sa acourt), kahit na ikaw ay may asawa at kahit na ikaw ay nakalista bilang isang magulang sa birthcertificate. Bagong pinasimpleng proseso ng pag-aampon upang maprotektahan ang mga magulang. Paano ito gumagana. Anong mga porma ang kailangan nating punan? Kailangan ba natin ng isang abogado? Paano kung hindi tayo kwalipikado para sa pinasimple na proseso?
May-akda ni
National Center for Lesbian Rights
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin