Mga Kagamitan sa Pag-kumpidensyal

Paglalarawan
Ang mga materyales sa pahinang ito ay tumutugon sa ilan sa mga batas na pederal at estado na nakakaapekto sa pag-access sa mga medikal na tala ng kabataan at tinutulungan na linawin kapag ang mga magulang, kabataan at iba pa ay maaaring ma-access ang rekord ng isang kabataan.
May-akda ni
TeenHealthLaw.org
Energy Level
4,795
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin