Tulong sa Biktima

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin