Mga Serbisyo ng mga Biktima '

Paglalarawan
Ang mga biktima ay may mga karapatan, at ang Abugado Heneral ay nangangako na tiyakin na ang mga karapatang iyon ay protektado.
May-akda ni
Pangkalahatang Abugado ng California
Energy Level
140
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin