Disaster Recovery Centers

Paglalarawan
Ang isang Disaster Recovery Center ay isang madaling ma-access na pasilidad o mobile office kung saan ang mga nakaligtas ay maaaring humingi ng impormasyon tungkol sa aming mga programa o iba pang mga programa ng tulong sa kalamidad, at magtanong tungkol sa iyong kaso.
May-akda ni
Kagawaran ng Homeland Security
Energy Level
480
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin