Paano ko sinusubaybayan ang aking Ancestry ng Indian ng California?

Paglalarawan
Habang ang impormasyon ay tiyak sa California, ang pangkalahatang saklaw ng impormasyon at ang iyong partikular na kasaysayan ng pamilya ay hindi maaaring sumalamin sa karanasan ng karamihan ng mga Katutubong Pamilya ng California.
May-akda ni
California Legal Services - Escondido
Energy Level
193
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin