Indian Health Service

Paglalarawan
Ang Indian Health Service (IHS) ay ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan para sa pederal na kinikilala na American Indian at Alaska Native sa Estados Unidos.
May-akda ni
US Health and Human Services
Energy Level
416
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin