Pagiging Magulang ng Kabataan

Paglalarawan
Anong uri ng suporta ang maaari kong asahan mula sa ibang magulang? Paano kung hindi tayo kasal? Paano kung ang isa pang magulang at ako ay hindi sumasang-ayon sa mga mahahalagang desisyon sa buhay ng aming anak?
May-akda ni
PregnantYouth.org
Energy Level
310
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin