Mas Mababang Gastos Gamit ang Assignment

Paglalarawan
Ang pagtatalaga ay nangangahulugan na sumasang-ayon ang iyong doktor, tagapagkaloob, o tagapagtustos (o hinihiling ng batas) na tanggapin ang halagang inaprubahan ng Medicare bilang buong bayad para sa mga saklaw na serbisyo.
May-akda ni
Medicare.gov
Get out of here
Hide
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin