Accessibility

Ang LawHelpCA.org ay nakatuon sa pagiging naa-access sa lahat.

Ang LawHelpCA.org ay dinisenyo at binuo upang matugunan ang mga pamantayan ng Seksiyon 508 para sa disenyo ng web accessibility, at ginabayan ng Mga Alituntunin sa Pagkakagamit ng Nilalaman ng Web .

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o suhestiyon tungkol sa pag-access ng site na ito, mangyaring mag-email sa amin sa info@probono.net .

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin