Biết Rõ Các Quyền của Quý Vị với tư cách là Người Thuê Nhà tại California Trục Xuất

Authored By: California Attorney General's Office

Với tư cách là người thuê nhà, việc biết rõ các quyền của quý vị là rất quan trọng. Quý vị có thể được bảo vệ khỏi một số hình thức trục xuất và có thể tránh bị trục xuất bằng cách giải quyết vấn đề được nêu trong thông báo trục xuất. Điều quan trọng là phải hành động nhanh chóng—không bỏ qua các thông báo hoặc giấy tờ của tòa án và tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý trong thời gian sớm nhất có thể. Việc trục xuất có thể diễn ra nhanh chóng và quý vị có thể nghiễm nhiên thua kiện nếu mất quá nhiều thời gian để hành động.

Last Review and Update: Feb 16, 2024
Was this information helpful?
Back to top