Housing

Click on the sub-topic that best matches your legal problem to get legal information and to find help.

Luật Lemon ở California-Luật Bảo Vệ Người Mua Xe Mới và Cũ

Bản tin xác thật này giải thích về: “Lemon Law” (Luật Lemon) của tiểu bang California bảo vệ người mua xe mới và cũ ra sao, xe nào được luật bảo vệ, chương trình trọng tài phân xử của hầu hết các tiệm bán xe áp dụng và phương cách cho người tiêu thụ tiến hành vụ kiện ở California.

Luật về Động Vật Hỗ Trợ Cảm Xúc và Nhà Ở Công Bằng

Cục Dân quyền (Civil Rights Department, CRD) là cơ quan về dân quyền của California. Trong các luật mà CRD thực thi, có Luật về Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng (Fair Employment and Housing Act) cùng các quy định thi hành luật.1 Những luật này bảo vệ người thuê nhà và cư dân không bị phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật, cũng như yêu cầu người cho thuê, công ty quản lý bất động sản, hiệp hội chủ nhà và các nhà cung cấp chỗ ở khác điều chỉnh hợp lý với người khuyết tật để họ có thể sử dụng và tận hưởng cơ hội nhà ở. Khi nhà cung cấp chỗ ở không cho phép thú nuôi hoặc hạn chế các loại, kích thước hoặc số lượng thú nuôi mà một người có thể có, luật pháp California thường yêu cầu nhà cung cấp chỗ ở có biện pháp điều chỉnh hợp lý với người khuyết tật để cho phép họ sống với động vật hỗ trợ cảm xúc (ESA) nhằm giúp người đó kiểm soát khuyết tật của mình. Để hỗ trợ nhà cung cấp chỗ ở, người thuê nhà, cư dân và những người khác hiểu rõ và tuân theo luật pháp California, CRD có giải đáp cho những câu hỏi thường gặp về ESA.

Hỗ trợ bảo vệ tài chính

Chúng tôi là Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng, một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ quyết tâm đảm bảo quý vị được các ngân hàng, nhà cho vay và các tổ chức tài chính khác đối xử một cách công bằng.

Khả năng sống biết quyền của bạn

Biết các quyền và trách nhiệm của bạn với tư cách là người thuê nhà ở California

Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị tại California

Các chủ nhà tại California đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ tiền nhà có thể nhận tối đa $100,000 trong phần trợ cấp trả tiền nhà miễn phí để tránh bị tịch biên.

Biết Rõ Các Quyền của Quý Vị với tư cách là Người Thuê Nhà tại California Trục Xuất

Với tư cách là người thuê nhà, việc biết rõ các quyền của quý vị là rất quan trọng. Quý vị có thể được bảo vệ khỏi một số hình thức trục xuất và có thể tránh bị trục xuất bằng cách giải quyết vấn đề được nêu trong thông báo trục xuất. Điều quan trọng là phải hành động nhanh chóng—không bỏ qua các thông báo hoặc giấy tờ của tòa án và tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý trong thời gian sớm nhất có thể. Việc trục xuất có thể diễn ra nhanh chóng và quý vị có thể nghiễm nhiên thua kiện nếu mất quá nhiều thời gian để hành động.

Giữ nhà của quý vị không bị tịch thu

ếu quý vị bị tịch thu nhà, quý vị có thể làm một số việc để cứu lại căn nhà của mình – hay ít nhất giảm thiểu sự thiệt hại tài chánh gây ra bởi việc siết nhà.

Back to top