Ly hôn và Hỗ trợ Người hôn phối / Tiền cấp dưỡng

Most Frequently Viewed Resources

Mẫu đơn, Câu hỏi thường gặp, Tài nguyên.

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Tìm thông tin về kết thúc một cuộc hôn nhân hoặc đăng ký hợp tác trong nước.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

ADR thường không chính thức, ít tốn kém, và ít tốn thời gian hơn so với dùng thử.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Mục đích của Email Hotline này là dành cho WomensLaw để cung cấp thông tin pháp lý cơ bản, giới thiệu và hỗ trợ tinh thần.

Cách thức hợp pháp để thông báo chính thức là để phía bên kia "phục vụ" với một bản sao giấy tờ mà bạn đã nộp cho tòa án.

Khi một cặp vợ chồng ly thân hoặc ly hôn hợp pháp, tòa án có thể yêu cầu một vợ / chồng hoặc một đối tác trong nước trả một khoản tiền hỗ trợ khác mỗi tháng. Đây được gọi là "hỗ trợ phối ngẫu" cho các cặp vợ chồng và "hỗ trợ đối tác" trong quan hệ hợp tác trong nước. Đôi khi còn được gọi là "tiền cấp dưỡng".

Các lựa chọn của bạn nếu bạn được yêu cầu ly hôn hoặc ly thân.

Các loại tài sản: cộng đồng, cộng đồng riêng, gần như cộng đồng và hỗn hợp.

Trừ trường hợp trợ cấp về Trợ cấp An sinh Xã hội và Trợ cấp Hưu trí Đường sắt Cấp I, cần phải có lệnh của tòa án đối với người đã ly hôn để nhận khoản tiền trợ cấp.

Alphabetical Listing of Resources

Bạn có thể yêu cầu một thông dịch viên miễn phí đi cùng bạn tại tòa án. Một thông dịch viên tòa án dịch bằng lời nói (được gọi là phiên dịch tiếng Pháp) mọi thứ mà thẩm phán và những người khác nói từ tiếng Anh sang ngôn ngữ chính của bạn, và tất cả những gì bạn nói lại bằng tiếng Anh. Ngay cả khi bạn nói tiếng Anh đủ tốt cho cuộc sống hàng ngày, các tình huống và ngôn ngữ tại tòa án có thể rất khó khăn. Một thông dịch viên có thể giúp đảm bảo rằng bạn hiểu và có thể giao tiếp tốt nhất có thể. Tài nguyên này có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về thông dịch viên tòa án, bao gồm cả cách yêu cầu.

Nhận được một khoản thu nhập (garnishment lương).

Liên kết này bao gồm các video cung cấp thông tin về quyền nuôi con, ly hôn, và đại diện trong tòa án gia đình.

Khái quát từng bước về quá trình ly hôn / ly thân.

Người phối ngẫu / Đối tác của tôi đã Đệ trình Đáp lại và Chúng tôi Có Hợp Đồng.