Trung tâm Tự Phục Vụ Quận Hạt Stanislaus và Điều Giải Viên Luật Gia Đình

Địa chỉ nhà

800 11th Street
Room 220
Modesto, CA 95353
Hoa Kỳ

209-525-7737
Các khu vực phục vụ
Hạt Stanislaus
Chúng ta là ai

Nhân Viên Điều Giải Luật Gia Đình và nhân viên hỗ trợ miễn phí cho các đương sự tự đương (các cá nhân trong một vụ kiện pháp lý không có luật sư) trong các vấn đề giới hạn về luật pháp gia đình. Văn phòng Điều Giải Viên Luật Gia Đình cung cấp các mẫu đơn pháp lý và hướng dẫn thủ tục trong các lĩnh vực sau: Các hành động về cha, hỗ trợ nuôi con và hỗ trợ người phối ngẫu.

Trung tâm Tự giúp đỡ giúp đỡ miễn phí cho những người đại diện cho mình trong Tòa án trong nhiều vấn đề pháp lý khác nhau. Các nhân viên được đào tạo, có kiến ​​thức có thể giúp bạn tìm và điền các mẫu của Tòa án, trả lời các câu hỏi về cách bạn có thể tiến hành trong trường hợp của bạn, giúp bạn hiểu quy trình của Toà án và giới thiệu bạn đến các nguồn khác để tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự thất vọng.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Mô tả các loại dịch vụ
Do hạn chế tài trợ, Văn phòng Điều Giải Viên Gia Đình chỉ có thể trợ giúp trong các lĩnh vực giới hạn về các vấn đề liên quan đến luật gia đình. Trung tâm Tự giúp đỡ có thể hỗ trợ tất cả các vấn đề luật pháp gia đình khác không phải do Văn phòng Hỗ trợ Luật gia đình cung cấp, ngoài việc giúp đỡ các trường hợp chủ nhà / người mướn nhà, các yêu cầu bồi thường nhỏ và các vấn đề thu hồi nợ. \ N \ nDịch vụ là miễn phí và ở đó không có điều kiện về thu nhập. \ n \ nNgười hướng dẫn KHÔNG THỂ: \ nĐặt làm luật sư của bạn, nhưng chỉ như là một người trung lập không đại diện cho cha mẹ hoặc một bên. Không có mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng giữa bạn và nhân viên văn phòng. Nhân viên của Văn Phòng Điều Giải Luật Gia Đình bao gồm các nhân viên của Tòa Thượng Thẩm California, Hạt Stanislaus và đại diện cho Toà án chứ không phải những người sử dụng dịch vụ của họ. Vì chúng tôi không đại diện cho cá nhân, Văn Phòng Điều Giải Luật Gia Đình có thể hỗ trợ cả hai bên trong một vụ kiện. Giao tiếp giữa bạn và Văn phòng Điều Giải Luật Gia Đình không được bảo mật. \ NGửi bất kỳ buổi điều trần nào với bạn. Nếu bạn cần đến Tòa để trình bày vụ việc của mình, bạn sẽ trình bày riêng trường hợp của mình. \ NBạn không thể trợ giúp các trường hợp phức tạp. Bạn nên tìm kiếm các dịch vụ của một luật sư tư nhân trong những tình huống như vậy. Văn Phòng Điều Giải Viên Gia Đình không được giúp đỡ các bên có đại diện bởi một luật sư. \ NĐể chịu trách nhiệm về kết quả của vụ việc của bạn. \ N \ nNgười trợ giúp pháp lý cho Gia Đình và Người Giúp Ðỡ Luật Gia Đình có sẵn để giúp cha mẹ và tất cả các bên khác những người có thắc mắc về các vấn đề về luật gia đình, bao gồm hỗ trợ nuôi con, hỗ trợ người phối ngẫu, bảo hiểm sức khoẻ và sự sẵn có của các nguồn lực cộng đồng để giúp đỡ các gia đình. Trung Tâm Tự Giúp Đỡ và Điều Giải viên Luật Gia Đình có thể giúp bạn chuẩn bị các mẫu đơn của bạn và có thể cung cấp cho bạn các thông tin tổng quát. Trung Tâm Tự Phục Vụ và Điều Giải Viên Gia Đình không thể đi cùng với quý vị tới Tòa. Trung tâm Tự Giúp đỡ và Điều Giải Viên Luật Gia Đình KHÔNG LÀ LUẬT SƯ CỦA BẠN, nhưng là người trung lập và không đại diện cho cha mẹ hoặc một bên. Không có mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng giữa bạn và Trung tâm tự giúp đỡ và Điều hướng viên Luật gia đình. \ NCác Trung tâm Tự giúp đỡ và Điều Giải viên Luật Gia đình có thể cung cấp thông tin và dịch vụ cho bên kia trong trường hợp của bạn. \ NCông việc liên lạc giữa bạn và Self -Trung tâm Trợ giúp và Điều Giải Viên Luật Gia Đình không được bảo mật. Bạn nên tham vấn với luật sư riêng của mình nếu muốn được tư vấn hoặc chiến lược cá nhân, để có cuộc trò chuyện mật thiết hoặc được đại diện bởi một luật sư trong Toà án. \ NTrung tâm Tự giúp đỡ và Điều Giải Viên Luật Gia Đình không chịu trách nhiệm về kết quả của vụ việc của bạn.
Loại hình tổ chức
Chương Trình Tòa Án
Get out of here
Show
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích