Kiếm để Plowshares

Địa chỉ nhà

1060 Howard Street
San Francisco, CA 94103
Hoa Kỳ

(415) 252 - 4788
Các khu vực phục vụ
Hạt Alameda
Quận Contra Costa
Hạt Marin
Quận San Francisco
Hạt San Mateo
Hạt Santa Clara
Chúng ta là ai

Swords to Plowshares giúp đỡ các cựu chiến binh với các yêu cầu bồi thường tàn tật của Bộ Quản lý Cựu chiến binh và các đơn xin nâng cấp chất thải trước khi Discharge Review Board và Board for Correction of Military Records. Swords to Plowshares cung cấp cho một lời khuyên thời gian để những người từ năm quận Bay Area ngoài San Francisco. Đối với cư dân ở San Francisco, đại diện nội bộ được cung cấp hoặc kết nối với luật sư chuyên nghiệp.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Đủ điều kiện
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Các loại dịch vụ
Đại diện pháp lý đầy đủ
Lời khuyên ngắn
Phòng khám Pháp luật Pro Se
Vật liệu tự giúp
Mô tả các loại dịch vụ
Swords to Plowshares chạy một chương trình pro bono hỗ trợ các phòng khám hợp pháp và cung cấp sự đại diện đầy đủ. \ N \ n Các phòng ban khác tại Swords to Plowshares cung cấp hỗ trợ nhà ở, quản lý trường hợp và hỗ trợ việc làm và đào tạo cho cựu chiến binh. \ N \ nĐặc biệt là, Swords to Plowshares là một tổ chức dịch vụ phong phú tin tưởng mạnh mẽ vào một cách tiếp cận toàn diện là cần thiết để ngăn chặn và chấm dứt nạn vô gia cư giữa các cựu chiến binh. Swords to Plowshares cung cấp hỗ trợ nhà ở và nhà ở, quản lý trường hợp, và các dịch vụ việc làm và đào tạo nghề nghiệp cho cựu chiến binh. Cựu chiến binh nên đến văn phòng chính tại số 1060 Howard Street, San Francisco để được đánh giá cho tất cả các dịch vụ hội đủ điều kiện.
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Chinese / 中文
French / Français
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt
Get out of here
Show
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích