Hiệp hội Luật sư San Francisco Giới thiệu và Dịch vụ Thông tin

(415) 989 - 1616
Các khu vực phục vụ
Quận San Francisco
Hạt Marin
Chúng ta là ai

Dịch vụ Thông tin và Giới thiệu Luật sư (LRIS) cung cấp hỗ trợ pháp lý từ các luật sư được bảo hiểm được đánh giá về kinh nghiệm của họ trong hơn 100 khu vực pháp lý. Nếu bạn bị thương, sự giới thiệu và tư vấn ba mươi phút đầu tiên với luật sư của bạn hoàn toàn miễn phí. Đối với tất cả các vấn đề pháp lý khác, bạn chỉ phải trả 35 đô la cho việc giới thiệu và tư vấn lần đầu tiên ba mươi phút.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
CZH
Wichí Lhamtés Güisnay/MZH
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích