Quyền của Bạn Khi Đơn vị Cho thuê của Bạn Đang Được Chuyển đổi sang Căn hộ

Sự miêu tả
Theo luật tiểu bang, bất kỳ chủ sở hữu bất động sản nào muốn chuyển đổi căn hộ cho thuê sang căn hộ phải cung cấp thông báo hợp lệ cho người thuê.
Tác giả bởi
Project Sentinel
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích