Bảo vệ người tiêu dùng trong hiệp hội chủ nhà

Sự miêu tả
Văn Phòng Tổng Chưởng Lý có quyền giới hạn, tùy ý để can thiệp thay mặt chủ nhà bị từ chối một số quyền theo quy định của Bộ luật Các Tập đoàn California.
Tác giả bởi
Luật sư California
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích