Luật và Pháp luật về Hiệp hội chủ nhà (HOAs)

Sự miêu tả
Những thay đổi đối với luật của tiểu bang đã tạo ra một số bảo vệ người tiêu dùng cho chủ nhà.
Tác giả bởi
Trung tâm Luật Hiệp hội chủ nhà California
Energy Level
20
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích